Ortak Kök

Dilmizde bazı sözcüklerin yazılışları aynı, anlamları farklıdır. Bu tür sözcüklere sesteş sözcükler denir. Sesteş sözcükler bazen isim, bazen de fiil anlamı taşırlar. Hem isim, hem de fiil anlamı taşıyan bu sözcüklerin köklerine, ortak (sesteş) kök adı verilir

Kök

İsim Kök

Fiil Kök

Ortak Kök

 

Yüz  = :-) isim                                                                                           Yüzünde (surat) kocaman bir sivilce vardı

Yüz  = 100 isim                                                                                        Çantasını yüz (sayı) liraya almış

Yüz  = denizde yüz- fiil                                                                             Bütün yaz denizde (su kütlesi)  yüzdük.                    

Yüz  = hayvanın derisini yüz- fiil                                                             Önce hayvanın derisini yüzdüler. (ayırmak)

 

Örnekler:

 

Bin = 1000          Al = kırmızı           Yaz = mevsim

Bin = bin-            Al = al-                   Yaz = yaz-

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !